Home » Daune asigurari » Acte necesare daune asigurari

Acte necesare daune asigurari

Acte necesare daune asigurari pentru orice tip de asigurari la orice societate de asigurari din Romania:

ACTE NECESARE DAUNE ASIGURARI AUTODESCHIDERE DOSAR DE DAUNE ASIGURARI RCA

 • proces-verbal de la Politie / anexa 2 de la Politie / document explicativ pompieri / constat amiabil;
 • autorizatie de reparatie;
 • seria si tichetul unei asigurari RCA (sau asigurari Cartea Verde, in cazul in care celalalt autovehicul este inmatriculat in strainatate) valabile la momentul producerii daunei;
 • certificatul de inmatriculare al autovehiculului;
 • cartea de identitate a proprietarului /delegatului;
 • fotocopia permisului de conducere al soferului implicat;
 • procura notariala, daca vehiculul apartine altei persoane fizice decat proprietarul;
 • delegatie, daca vehiculul apartine unei persoane juridice (firma / societate de leasing).

ACTE NECESARE DAUNE ASIGURARI AUTODESCHIDERE DOSAR DE DAUNE ASIGURARI CASCO (cu acte eliberate de autoritatea competenta)

 • proces verbal de Politie/anexa 2 de la Politie/document explicativ pompieri/dovada furt;
 • autorizatie de reparatie (daca este cazul);
 • in caz de furt total, polita de asigurare CASCO, cartea de identitate a autovehiculului (in original), toate cheile¬† de contact si toate telecomenzile, certificatul de inmatriculare (in original);
 • copia politei CASCO;
 • certificatul de inmatriculare al autovehiculului asigurat;
 • cartea de identitate a proprietarului /delegatului;
 • fotocopia permisului de conducere al soferului implicat;
 • procura notariala, daca vehiculul apartine altei persoane fizice decat proprietarul;
 • delegatie, daca vehiculul apartine unei persoane juridice (firma / societate de leasing).

ACTE NECESARE DAUNE ASIGURARI AUTODESCHIDERE DOSAR DE DAUNE ASIGURARI CASCO (fara acte eliberate de autoritatea competenta Рavizarea daunei daca pagubele s-au produs intr-un accident de circulatie ce a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul).

 • copia politei de asigurari CASCO;
 • certificatul de inmatriculare al autovehiculului asigurat;
 • cartea de identitate a proprietarului /delegatului;
 • fotocopia permisului de conducere al soferului implicat;
 • procura notariala, daca vehiculul apartine unei alte persoane fizice;
 • delegatie, daca vehiculul apartine unei persoane juridice (firma / societate de leasing).

ACTE NECESARE DAUNE ASIGURARI IMOBILE SI BUNURIDESCHIDERE DOSAR DE DAUNE ASIGURARI CLADIRI SI BUNURI

 • copia politei de asigurari cladiri si/sau bunuri dupa caz;
 • dovada de la politie pentru furt prin efractie/talharie al continutului sau tentativa de furt;
 • procesul verbal de interventie, de constatare, altele pentru avarii accidentale (explozie, incendiu, etc);
 • procesul verbal de la asociatia de proprietari in caz de inundatie de la una dintre instalatii (conducte de apa, de scurgere, etc.);
 • act doveditor de la autoritatile locale in caz de calamitati naturale, furtuna, grindina, uragan;
 • acte care dovedesc interesul asupra bunului/ bunurilor asigurate (acte de proprietate/ inchiriere a cladirii/ bunului avariat, facturi, etc.) prevazute in politele de asigurari;
 • imputernicire/ delegatie pentru persoana care avizeaza dauna;
 • cartea de identitate a asiguratului sau imputernicitului acestuia.

ACTE NECESARE DAUNE ASIGURARI AUTODESCHIDERE DOSAR DE DAUNE ASIGURARI CMR

 • copia politei de asigurari CMR;
 • acte emise de autoritatile competente in functie de tipul de dauna;
 • fotocopia documentului de plata din care sa reiasa ca societatea de transport a despagubit persoana pagubita;
 • fotocopii ale contractului de transport, comenzii de transport, scrisorii de trasura, facturii de plata a transportului, facturilor interne si externe ale marfii, certificatului fitosanitar A.T.P., diagramelor tahograf si termograf, declaratiilor vamale de export al marfurilor;
 • declaratiile conducatorului auto din care sa rezulte cauzele, imprejurarile si vinovatia in producerea deteriorarii marfii;
 • imputernicire/ delegatie pentru persoana care avizeaza dauna;
 • cartea de identitate a proprietarului / delegatului / imputernicire;
 • procesul-verbal incheiat de transportator cu privire la cauzele si imprejurarile producerii daunelor la marfa transportata.

ACTE NECESARE DAUNE ASIGURARI AUTODESCHIDERE DOSAR DE DAUNE ASIGURARI CARGO

 • copia politei de asigurari CARGO;
 • documentele de transport (aviz de insotire a marfii, scrisoare de trasura, scrisoare de transport, conosament etc.);
 • copia actului de identitate (B.I./C.I.) si a permisului / licentei persoanei care a condus mijlocul de transport cu care s-a efectuat transportul;
 • documentele incheiate de autoritatile competente (Politie, Pompieri, Capitania portului etc., dupa caz);
 • documentul care atesta ca actele aferente transportului, inclusiv polita de asigurare, au fost andosate altei persoane (daca este cazul).

ATENTIE! Prezenta conducatorilor vehiculelor este necesara pentru completarea declaratiei privind cauzele si imprejurarile producerii evenimentului in cazul unei daune in asigurari indiferent de tipul politei de asigurari sau societatea de asigurari la care aveti polita de asigurare incheiata in cazul unei daune;
In toate cazurile de daune asigurari se va efectua avizarea in scris sau telefonic in call-center a daunei la orice centrul de daune asigurari indiferent de societatea de asigurari la care aveti intocmita polita accidentului in termen de 48 de ore de la producerea evenimentului.

Cele mai vizitate

Reclama video

Bad Behavior has blocked 236 access attempts in the last 7 days.

Switch to our mobile site